Image

Springlevend Landlust

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen zes studenten in de buurt Landlust. Zij zetten hier projecten op die ze zelf ook coƶrdineren.
In verschillende buurten in Amsterdam is een Springlevende Wijk gestart. Vier tot tien studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. 

In de buurt Landlust zullen er huizen gesloopt en gerenoveerd worden. Hierdoor is de leefbaarheid in het geding. De studenten gaan die leefbaarheid waarborgen met Springlevend Landlust. 

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere en Stadsdeel West van start gegaan.