Image

Springlevend Ontdekken: doelen en effect in Springlevende Wijken

Van buurtborrel tot tuinonderhoud en van administratieve ondersteuning tot kinderactiviteiten: de studenten uit onze Springlevende Wijken spelen in op waar er in de buurt behoefte aan is. Maar hoe pijl je die behoefte en hoe ga je het gesprek daarover aan met buurtbewoners? En is er vervolgens ook iets te zeggen over wat het de buurt heeft opgeleverd, de maatschappelijke impact in een wijk?
In het kader van het vergroten van de maatschappelijke impact traint Academie van de Stad de studenten in ‘Springlevend Ontdekken’. Deze methode ontwikkelden we samen met adviesbureau Avance - de impact egineers en is gericht op het zichtbaar maken van de ideeën, meningen en ervaringen van buurtbewoners in activiteiten. Zou het niet mooi zijn om samen met buurtbewoners het gesprek te voeren over doelen van een project? En zou het niet nog mooier zijn als we die doelen aan het einde van een  project opnieuw met elkaar kunnen bekijken? Je kunt dan gezamenlijk weer afspraken maken over het vervolg. Eigenlijk een soort gezamenlijke ontdekkingstocht in een Springlevende Wijk. 

Springlevend Ontdekken is een eenvoudige methode die een terugkerend en leuk onderdeel van de activiteiten is. Aan de hand van gemakkelijke instrumenten gaan studenten het gesprek aan met buurtbewoners over de verandering van de leefomgeving, het vergroten van de sociale binding in een wijk en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 

We gebruiken daarvoor onder andere een clusterbrainstorm, ‘lijn meten’ en het online instrument ‘de Mentimeter’. De instrumenten zijn laagdrempelig en houden zo nodig rekening met anonimiteit en verschillen in beheersing van de Nederlandse taal. Bij het lijn meten bijvoorbeeld reageren deelnemers op vragen en stellingen door op een lijn met nummers van 1 tot en met 10 bij het nummer te gaan staan dat met hun mening correspondeert. Op die manier worden verschillende meningen letterlijk zichtbaar en kan daarover gesproken worden. Uit workshops met buurtbewoners blijkt dat de werkwijze geschikt is voor het evalueren van verschillende soorten activiteiten met wisselende aantallen deelnemers. De instrumenten leveren daarmee bruikbare informatie op en zijn goed uit te voeren door de studenten in de wijken. 

De afgelopen maanden zijn alle studententeams in de Springlevende Wijken getraind in het Springlevend Ontdekken. In de trainingen is veel geoefend met de verschillende methoden en zijn heel concrete handvatten aangereikt om daarmee in de wijk aan de slag te gaan, waaronder een toolkit en een handige factsheet. Bovendien hebben we veel kennis uitgewisseld over het formuleren van doelen en het meten van effect. De verschillende teams en projecten bleken veel van elkaars ervaringen te kunnen leren. 

De komende maanden zullen de studenten de werkwijze inzetten in verschillende projecten. Wij zijn zelf heel benieuwd naar de resultaten! 

Lees hier meer over de visie van Academie van de Stad op maatschappelijke impact