Participanten

De activiteiten in de Springlevende Wijken leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt en de ontwikkeling van de buurtbewoners, zowel de volwassenen als de kinderen. De woningcorporatie wijst woningen toe aan een klein, betrokken groepje studenten die in ruil voor deze huisvesting een extra bijdrage leveren aan maatschappelijke projecten in de wijk. Als zogenaamde studentcoördinator investeren zij gemiddeld 8 tot 10 uur per week in de buurtprojecten. De behoefte van de buurtbewoners is daarbij altijd leidraad en de projecten vormen een aanvulling op bestaande activiteiten in de buurt.

Bij de variant op de Springlevende wijk, het Springlevend Studentbeheer, maken studenten zich sterk voor de leefbaarheid in hun directe leefomgeving en dragen zorg voor de onderwerpen schoon, heel en veilig binnen en rondom hun eigen wooncomplex. In ruil voor hun inzet krijgen ze woonruimte in het complex en een vergoeding. Door het invoeren van beheer door studenten bij kleinere en grotere studentencomplexen leveren studenten zelf een bijdrage aan een goed en prettig woonklimaat en worden de onderlinge contacten tussen studenten gestimuleerd. Hierdoor krijgt de woningcorporatie meer grip op het beheer en verbetert de leefbaarheid.

Doordat de studenten midden in de buurt wonen waar ze zich voor inzetten, weten ze waar behoefte aan is en kennen zij de sleutelfiguren. Zodoende zijn zij de oren en ogen van de woningcorporatie en gemeente en een vocal point voor de buurtbewoners. Tegelijkertijd leren de studenten van de maatschappelijke activiteiten en vergroten daarmee hun burgerbewustzijn.

Het studententeam in de Springlevende Wijk en Springlevend Studentbeheer heeft een persoonlijke projectcoördinator van Academie van de Stad die de studenten op wekelijkse basis spreekt en begeleidt in al hun activiteiten. Die projectcoördinator is ook direct aanspreekpunt voor de woningcorporatie. Tevens is Academie van de Stad betrokken bij het opzetten van alle Springlevende Wijken en helpt daarbij de projecten vorm te geven en het studententeam te werven. Bij het selecteren van de studenten hanteert Academie van de Stad een strenge sollicitatieprocedure om ervoor te zorgen dat het team bestaat uit intrinsiek gemotiveerde studenten die geschikt zijn voor de rol als studentcoördinator in een Springlevende Wijk. 
 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Myrthe Baaij, myrthe@academievandestad.nl - 06 1535 3581


Opdrachtgevers aan het woord:

De participanten van Academie van de Stad in de Springlevende Wijken zijn: