Image

Springlevend SuHa

Volgens de Springlevende Wijk-formule zijn vier studenten gaan wonen in de SuHabuurt in Amsterdam Nieuw-West en zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coördineren.
Projectomschrijving 
In zeven verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, SuHabuurt, Van der Pekbuurt, Dudokbuurt, Dapperbuurt, Columbusplein en Landlust) is een Springlevende Wijk gestart. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin van het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit project is in samenwerking met woningcoporatie Eigen Haard gestart.