Image

Springlevend Transvaal

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen zes studenten in de Tugelawegblokken in de Transvaalbuurt. De studenten zetten hier projecten op die ze vervolgens ook zelf gaan coƶrdineren.
Zes studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd om zich in te zetten voor de leefbaarheid door in de Transvaalbuurt te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

In de Tugelawegblokken gaan er huizen gesloopt en gerenoveerd worden. Hierdoor is de leefbaarheid in het geding. Het TransvaalTeam gaat die leefbaarheid waarborgen met Springlevend Transvaal. Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere en Stadsdeel Oost van start gegaan.