Image

Springlevend van der Pek

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen acht studenten in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Zij zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
In verschillende buurten in Amsterdam is een Springlevende Wijk gestart. Studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. 

In de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord gaat een tijdelijk vernieuwingsproces beginnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. In de Van der Pekbuurt loopt een uitgebreid wijkaanpakprogramma met sociale en economische projecten. Ook worden de woningen komende jaren verbeterd. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat er plannen zijn voor grootschalige renovatie of sloop en nieuwbouw van hun woning en wijk, men minder aandacht heeft voor de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. In ruil voor hun maatschappelijke dienstverlening heeft woningcorporatie Ymere studenten huurwoningen in de Van der Pekbuurt ter beschikking gesteld. 

Dit project is in samenwerking met woningcorpratie Ymere van start gegaan.