Image

Springlevend Van der Pek

Volgens het Springlevende Wijk-concept zijn zes studenten gaan wonen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord en zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
Projectomschrijving 
In zes verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, SuHabuurt, Van der Pekbuurt, Dudokbuurt, Columbusplein en Landlust) is een Springlevende Wijk gestart dit semester. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit project is in samenwerking met woningcorpratie Ymere van start gegaan. 

In de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord gaat namelijk een tijdelijk vernieuwingsproces beginnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. In de Van der Pekbuurt loopt een uitgebreid wijkaanpakprogramma met sociale en economische projecten. Ook worden de woningen komende jaren verbeterd. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat er plannen zijn voor grootschalige renovatie of sloop en nieuwbouw van hun woning en wijk, men minder aandacht heeft voor de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. In ruil voor hun maatschappelijke dienstverlening heeft woningcorporatie Ymere studenten huurwoningen in de Van der Pekbuurt ter beschikking gesteld.