Image

Springlevend Vogelbuurt

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen studenten in de Vogel-&IJpleinbuurt in Amsterdam-Noord. Zij zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
In een Springlevende Wijk zetten studenten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. In ruil voor hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting in de Vogel- & IJpleinbuurt. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij de spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

Dit project is vorig jaar oktober van start gegaan in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard.