Image

Springlevend Watergraafsmeer

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen zes studenten in Watergraafsmeer in Amsterdam Oost en zetten er projecten op die zij zelf gaan coƶrdineren.
In de Springlevende Wijk Watergraafsmeer wonen zes studenten die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. In ruil voor hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting in Watergraafsmeer. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.
 
Dit project is in samenwerking met Ymere, Eigen Haard, Bouwinvest en Stadsdeel Oost.