Image

Springlevende Stagiaires van start!

Dertig studenten Toegepaste Psychologie gaan vanaf deze week vier uur per week inburgeraars ondersteunen met onder andere het leren van de Nederlandse taal. Dit doen zij een jaar lang in heel Amsterdam.
De dertig studenten gaan gedurende een jaar, stadsbreed, acht taalaanbieders ondersteunen bij de inburgeringlessen.  Elke week zullen zij tijdens de lessen mensen helpen bij o.a. hun beheersing van de Nederlandse taal. De klassen zijn minimaal 15 man groot en er komen verschillende typen mensen op af. Zowel de net gearriveerde immigrant die de taal nog niet machtig is als mensen die al een tijd in Nederland wonen en hun Nederlands willen verbeteren om hun kansen op de arbeidsmarkt te versterken.

Naast taallessen helpen de studenten inburgeraars ook met hun zogenaamde portfolio. Om hun inburgering succesvol te voltooien wordt er van nieuwe Nederlanders verwacht dat zij praktische vaardigheden opdoen om goed te kunnen meedraaien in de Nederlandse samenleving en dat zij kennismaken met de Nederlandse cultuur. In een portfolio kan bijvoorbeeld een verslag zitten van een bezoek aan een Nederlands museum, een rapport van hoe men aangifte in het geval van diefstal zou moeten doen of een pinbon die een geslaagde opname van geld bij een bankautomaat laat zien.  Sommige inburgeraars hebben veel moeite met het opbouwen van een portfolio, omdat zij de taal niet beheersen of omdat het alledaags leven in Nederland in scherp contrast staat met dat in het land van herkomst. Gelukkig krijgen zij hierbij hulp van de Springlevende Stagiaires! 

Vorige week hebben de studenten een cursus gekregen om de ins en outs te leren over de inburgering en het Amsterdamse educatieve aanbod. Inmiddels zijn zij er helemaal klaar voor en beginnen zij met frisse moed!