Image

Springlevende Wijk en Broodpowermobiel op Nantes Creative Generations

Van 22 tot en met 25 oktober vindt het Nantes Creative Generations congres plaats. Studentcoördinatoren Maartje en Sarah reizen morgen naar Nantes om daar het project Springlevende Wijk te presenteren en inspiratie op te doen. Ex-studentcoördinator Ramon vertegenwoordigt het project Broodpowermobiel. Ze vertellen over hun motivatie en verwachtingen.
Nantes Creative Generations is een congres voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het doel van het congres is het aanmoedigen en samenbrengen van jonge mensen die zich bezighouden met innovatieve maatschappelijke projecten. Belangrijk hierbij is dat deze projecten het begrip van burgerschap helpen versterken.
 
Maartje woont in Transvaal en Sarah in Landlust. Beiden zijn ze studentcoördinator in deze Springlevende Wijken in Amsterdam. Samen zullen zij het concept van de Springlevende Wijk gaan presenteren in Nantes. Maartje vertelt wat hen deed besluiten om deel te nemen: ‘Je komt daar samen met allemaal betrokken jongeren om ervaringen en kennis te delen. Wij willen daar heel graag aan bijdragen.’ Sarah voegt hieraan toe dat ‘ze zich graag wil laten inspireren door andere projecten en erg uitkijkt naar deze uitwisseling en verbinding met andere deelnemers.’ Bovendien vindt Sarah het leuk om iets te vertegenwoordigen waar ze achter staat. ‘Wellicht kunnen we ook inspiratie opdoen voor verbeterpunten voor onze organisatie en deelprojecten’, zegt ze. 

Maartje en Sarah zullen op Nantes vertellen wat de Springlevende Wijk zo bijzonder maakt, namelijk ‘dat wij vrijwilligers zijn maar tegelijk ook de buurtbewoners die andere buurtbewoners helpen. Wat je vaak ziet is dat maatschappelijke hulp van buiten de wijk, of zelfs stad komt. Maar wij zijn de community: we kennen de mensen en zij kennen ons. En dat werkt ontzettend goed’, aldus Maartje. Ze zegt ook dat deze samenhorigheid heel belangrijk is in een tijd waarin mondialisering overal is. ‘Bovendien werken we vanuit de pijnpunten die in de buurt spelen om de buurt zo optimaal te laten functioneren’, voegt Sarah toe. Daarnaast zullen ze vertellen dat het werk ook bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Ik kan dingen die ik tijdens mijn studie leer meteen in de praktijk toepassen. Ik krijg er erg veel energie van’, aldus Maartje. 

Ramon en Tim gaan het project Broodpowermobiel vertegenwoordigen. In de wijk Transvaal waar Ramon en Tim studentcoördinator zijn geweest is er veel overlast van duiven en ratten, mede doordat oud brood en ander voedsel op straat wordt gegooid. Ramon heeft bedacht dit voedsel samen met kinderen op te halen met een ouderwetse kar en het vervolgens in een vergister te gooien die het omzet in energie. Die energie wordt teruggegeven aan de buurt in de vorm van bijvoorbeeld kookavonden. Ramon: ‘Het is een sociaal project waarbij veel lagen samenkomen die samen hele positieve resultaten teweegbrengen. We hopen de aanwezigen op het congres daarmee te inspireren.’ Over zijn motivatie om aan het congres deel te nemen, zegt Ramon: ‘Ik vind het interessant om te zien hoe mensen in Europa projecten aanpakken. Is er een verschil tussen land en cultuur? Hoe participeren mensen? Dat wil ik graag te weten komen.’

Maartje, Sarah en Ramon hebben veel zin in het congres. Houd van 22 tot en met 25 oktober Twitter en Facebook in de gaten voor updates van de deelnemers. Na afloop van het congres zal er op onze website een verslag over hun belevingen en ervaringen verschijnen. Hierover dus later meer!

     
Ramon (links) en Tim (rechts)                        Maartje

       
Sarah