Image

Community Builders Oost

Stadgenoot bouwt een duurzaam complex met 250 studio's voor jongeren en statushouders van 18 tot en met 27 jaar. En Rochdale bouwt een soortgelijk complex met 240 woningen. Het bijzondere aan deze complexen is dat deze jongeren samen een community op gaan bouwen. Om dit te realiseren gaat een team van Community Builders op de twee complexen aan de slag als aanspreekpunt en aanjager van de community.
De Community Builders bevinden zich in de opstartfase en denken alvast na over mogelijke activiteiten en een plan van aanpak. Zodra de complexen opgeleverd worden gaan ze er samen met alle andere bewoners wonen en richten ze zich op de volgende taken:
- Welkomstgesprekken voeren;
- Aanspreekpunt zijn voor alle bewoners;
- Activiteiten door en voor het complex faciliteren;
- Verbinding maken met de buurt. 

Wil je nu al meer weten over deze projecten op Stek Oost en Spark Village? Neem dan contact op met Josje de Bruijn (josje@academievandestad.nl).