Image

Studentcoördinatoren TransvaalTeam

Studenten wonen in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost en zetten er projecten op.

Omschrijving
In de Tugelawegblokken woont het TransvaalTeam,  zes studenten die de oren en ogen van de wijk zijn. Zij onderzoeken waar behoefte aan is in de buurt en zetten relevante projecten op samen met de Academie van de Stad en Woningcorporatie Ymere. Vervolgens begeleiden zij de projecten weer als studentcoördinatoren.  Het TransvaalTeam is spin in het web in het contact tussen de buurtbewoners, de woningbouwcorporaties en het onderwijs. De projecten die zij dit semester hebben opgezet en coördineren, zijn: BuurtBikkels, Voorleesservice, Ambitie Boost en Buurtleven.nl in Actie.

Lees hier een artikel over het TugelaTeam in 'Ymere Werkt' van december 2010

Lees hier een reportage van het nieuwe seizoen van het TugelaTeam (pagina 2).Zie hieronder voor een groepsfoto!

Het TransvaalTeam: (boven, v.l.n.r.) Tomas Elemans, Louis Achterbergh, Lidwien Gall en Wyneke Oostenveld (Ymere); (onder, v.l.n.r.) Myrna Hoed (Academie van de Stad), Anna Top, Lotte Schmidt en Maria Trap.