Image

Studentcommunity GAK-gebouw

In het voormalige GAK-gebouw worden studentenwoningen gerealiseerd. Studenten Stedelijke Vernieuwing van de HvA gaan onderzoeken hoe de woonomgeving optimaal ingedeeld kan worden.
Stadgenoot is eigenaar van het voormalig GAK-gebouw in West (ex Bos & Lommer). Dit gebouw heeft een omvang van 40.000 m2. Zij wil in 2011 starten met de renovatie en het gebouw in 2012 gebruiksklaar opleveren. Stadgenoot wil er sowieso studenten huisvesten. Het aantal woningen wordt geschat op 600. Stadgenoot wil ervoor zorgen dat het een fijne woonomgeving wordt voor de studenten en dat de buurt er ook beter van wordt. Er zijn voorbeelden van grootschalige studenthuisvesting waarbij het omgekeerde het geval was. 
 
Stadgenoot wil een onderzoek laten uitvoeren door studenten m.b.t. deze toekomstige studentenwoonomgeving. 

Daarbij zijn vooral vragen aan de orde als:
•    hoe wordt en blijft deze woonomgeving leefbaar? 
•    welke voorzieningen zijn er gewenst? 
•    hoe verbind je het met de buurt? 
•    welke activiteiten zijn er vóór de studenten gewenst en welke activiteiten zouden zij voor de buurt kunnen uitvoeren? 
•    Hoe kunnen studentbedrijfjes nog een positieve bijdrage leveren aan een goeie leefbaarheid en verbinding met de buurt? 

Studenten Stedelijke Vernieuwing van de HvA gaan dit onderzoek uitvoeren.