Image

Studenten op de afdeling mobiliteit van de provincie Noord-Holland!

De afdeling mobiliteit van de provincie Noord-Holland richt zich op verschillende mobiliteitsvraagstukken in de provincie. Dit zijn veelal gemeentegrens-overstijgende projecten en beleidsontwikkelingen waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn. Ook is de toekomst best onzeker: ontwikkelingen als de zelfrijdende auto gaan naar verwachting grote invloed hebben, maar de effecten zijn nog niet duidelijk.
Deze zaken maken het werken voor de provincie complex. Zij zouden graag willen weten hoe zij hun organisatie zodanig kunnen inrichten dat er innovatief én gericht gewerkt kan worden, en wat dat vraagt van werknemers als je het hebt over houding en gedrag.

Over dit thema ging de provincie het gesprek aan met Academie van de Stad, een stichting die studenten van het hoger onderwijs koppelt aan maatschappelijke vraagstukken. Aan dit vraagstuk koppelden ze studenten van de minor Management van Cultuurverandering van de Hogeschool van Amsterdam.

Op 6 november is het project afgetrapt door middel van een startbijeenkomst. Verschillende werknemers van de afdeling mobiliteit vertelden over hoe zij werken en met welke thema’s zij zich bezighouden. Smart mobility, het fietsnetwerk, wegen, alles kwam aan bod. Er zijn veel trends en ontwikkelingen op dit gebied. Zo moeten er meer woningen bij in de metropoolregio Amsterdam, kun je niet zomaar asfalt aanleggen vanwege invloed op het klimaat, moet elektrisch vervoer worden gestimuleerd en moet de leefomgeving plezier zijn en blijven.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een bepaalde druk op de afdeling mobiliteit. Innovaties binnen de thema’s vragen ook een innovatieve werkwijze. De studenten inventariseren de verschillende thema's die spelen op de afdeling en gaan werknemers ondervragen. Welke waarden hebben zij en wat hoort bij de afdeling? Waar wordt prioriteit aan gegeven? Wat is de huidige werkwijze en waarom?

Uiteindelijk helpen de studenten met structuur aanbrengen in de cultuur en de inhoud van het werk op de afdeling, zodat zij hun toekomstperspectief helder krijgen.

Lees hier meer over dit project