Image

Studenten pakken vraagstukken op buurtniveau aan

Door decentralisaties op het gebied van zorg en veranderingen in het huurbeleid worden problemen omtrent de leefbaarheid van verschillende bevolkingsgroepen steeds complexer. Studenten in de Springlevende Wijken leveren een belangrijke bijdrage aan deze actuele uitdagingen.
In de Springlevende Wijk zetten HBO- en WO-studenten zich in voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de wijk. In opdracht van een woningcorporatie en gemeente, en samen met Academie van de Stad, bewoners en wijkorganisaties bedenken studenten relevante en waardevolle deelprojecten in de wijk en zetten die op. Voorbeelden hiervan zijn de voorleesservice, groenprojecten en administratiehulp. Ter ondersteuning van hun rol als studentcoördinator krijgen de studenten een woning met voorrang en huurkorting in de betreffende wijk. Zo dragen de studenten als medebewoner bij aan hun eigen buurt.

Gemeenschappelijk belang
Studenten van Academie van de Stad zijn nu actief in twaalf Springlevende Wijken in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Joke van Vliet, gebiedsmanager Watergraafsmeer, vertelt over de aanleiding voor de samenwerking in Betondorp: ‘We waren al in gesprek met de corporaties om Betondorp gezamenlijk een impuls te geven. Ymere had contact met Academie van de Stad in andere buurten en kwam op het idee om van Betondorp ook een Springlevende Wijk te maken. We zagen daar een mooi samenwerkingsverband. Een leuke bijkomstigheid was dat het huis van Johan Cruijff vrij kwam en Ymere daar een invulling voor zocht.’ Nu woont daar een team van vier studenten.

‘Er wonen veel oudere mensen met lage inkomens in Betondorp. En met alle veranderingen in de zorg maken we ons daar wel druk om’, zegt Van Vliet. ‘Hoe gaat het met al die mensen als ze allemaal zelfstandig moeten blijven wonen maar wel extra zorgvragen hebben?’ Deze opgave hebben de studenten in Betondorp als speerpunt meegekregen. ‘Het is voor het stadsdeel en voor Ymere heel belangrijk dat je zoekt naar consensus met zijn tweeën, dat je vanuit een gemeenschappelijk belang kijkt wat er kan gebeuren. En de studenten van Academie van de Stad voegen daar echt iets aan toe’, aldus Van Vliet.

Onbevangen
Springlevend Betondorp bestaat nu een jaar en de studenten hebben al veel mooie dingen bereikt. Ze brachten wensen en behoeften van bewoners in kaart, ondersteunden de feestcommissie bij het organiseren van Betondorp 90 jaar, knappen tuinen op van buurtbewoners die zelf niet in staat zijn dat te doen, bereiden op kerstavond een kerstdiner voor alleenstaande senioren en gaan zorgvragen in de wijk signaleren. ‘De meerwaarde van studenten is dat ze jong en onbevangen zijn. Ze komen op een andere manier de wijk in dan bijvoorbeeld welzijnswerkers, ambtenaren of politici. Ze waren zo snel in staat contact te leggen met de bewoners. Daar ben ik echt van onder de indruk’, zegt Van Vliet.

De studenten hebben zelf ook belang bij de projecten. Ze krijgen een woning met huurkorting en kunnen inzichten uit hun studie toepassen in de praktijk. ‘De een doet iets met sport, de ander met bedrijfskunde en weer iemand studeert geneeskunde’, vertelt Van Vliet, ‘en dat maakt het een hele leuke combinatie van verschillende invalshoeken. Al die verschillende invalshoeken kunnen ingezet worden.’

Gebiedsgericht werken
De Springlevende Wijk sluit goed aan op het gebiedsgericht werken, waarbij het goed is om te weten wat er speelt in een buurt en hierin gebruik te maken van de netwerken en kennis van verschillende partijen en bewoners in het gebied. ‘Als gebiedsmanager kijk je wat waar nodig is en formuleer je een opgave die door meerdere partijen wordt omarmd’, vertelt Van Vliet, ‘en dan zoek je er partners bij. In dit geval is dat Academie van de Stad, waarbij de studenten uitvoering geven aan specifieke opgaven in de buurt. Elk gebied heeft zijn eigen speerpunten. Wat dat betreft is het fijn dat er Springlevende Wijken over de hele stad zitten. Je kunt van elkaar leren.’

Dit artikel is ook verschenen op dichtbij.nl, zie hier en in Stadsblad De Echo, zie hier