Image

Studenten pitchen experimenten gedragsbeïnvloeding voor burgemeester

Op woensdag 11 mei 2016 mochten twaalf studenten van de Bildung Academie hun ideeën voor experimenten omtrent gedragsbeïnvloeding pitchen bij burgemeester van der Laan. Het programma 'gedragsbeïnvloeding...een andere kijk op handhaving' van de gemeente Amsterdam schakelde Academie van de Stad in om studenten met onderwerpen zoals overlast van afval en heling van fietsen aan de slag te laten gaan. Burgemeester van der Laan was onder de indruk van de experimenten.
De opdracht
Het programma 'gedragsbeïnvloeding...een andere kijk op handhaving' wil op een andere manier overlastthema’s aanpakken. Door minder in te zetten op het afkeuren en/of beboeten van fout gedrag maar door ander en goed gedrag juist te stimuleren, hoopt de gemeente overlast voor te zijn.

De experimenten
Studenten van de Bildung Academie gingen via Academie van de Stad de afgelopen maanden hard aan de slag om experimenten te bedenken rondom gedragsbeïnvloeding. Vandaag mochten de groepen ‘Heling van fietsen’ en ‘Schoon in de Pijp’ hun uiteindelijke idee pitchen.

Heling van fietsen
De eerste groep begon met een onderzoek waaruit bleek dat 67% van de ondervraagden (18 – 35 jaar) vermoedde wel eens een gestolen fiets te hebben gekocht. “Ook zelf hebben we er ons schuldig aan gemaakt. We kwamen er ook snel achter dat veel van onze eigen fietsen gestolen zijn de afgelopen jaren,” aldus Casper. Omdat studenten een groot deel van de doelgroep betreffen en ze het experiment dicht bij zichzelf wilden houden, werd er daarom voor gekozen om op studenten te focussen. “Ons uitgangspunt is dat de fiets een eigendom moet worden waar je zorgvuldig mee om gaat, waar je aangifte voor doet als het gestolen wordt. En iets dat überhaupt minder snel gestolen zal worden,” legt Mirthe uit. Daarom bedachten de studenten het experiment ‘customize your bike’, waarbij ze samen met een graveerteam niet alleen een nummer in fietsen zullen laten graveren, maar fietsen ook zullen customizen, spuiten, versieren en daarmee verpersoonlijken. Vervolgens kunnen studenten met hun nieuwe fiets op de foto, wat het doen van aangifte ook weer vereenvoudigt.

Schoon in de Pijp
De tweede groep kregen de opdracht iets te bedenken rondom het verkeerd aanbieden van huisafval en de overlast die dat met zich meebrengt. De studenten besloten te focussen op de Pijp, waar op veel plekken huisafval op verkeerde tijden wordt buiten gezet. “Om bewoners op een simpele manier te laten zien dat dat niet de bedoeling is, willen we met LED-tegels werken,” vertelt Douwe. “Als het afval op de verkeerde tijd wordt aangeboden, lichten de tegels rood op.” Student Daan vult aan: “We zijn al nulmetingen aan het doen en meten daarna of ons experiment effect heeft op de hoeveelheid onjuist aangeboden huisafval in de Pijp.”

Burgemeester van der Laan
Burgemeester van der Laan was onder de indruk van de presentatievaardigheden van de studenten én van de bedachte experimenten. “State of the art,” zegt hij, “beide experimenten gaan uit van ‘bonus malus’ en proberen het probleem te herdefiniëren en op een positieve manier aan te pakken.” Na zijn steun te hebben uitgesproken voor beide experimenten, vertelt van der Laan waarom hij gedragsbeïnvloeding belangrijk vindt voor de stad. “Ik wil dat we onze handhavers in kunnen zetten op het kleine percentage echte rotzakken. Andere problemen moeten we op een andere manier kunnen aanpakken. Ik werd geïnspireerd toen ik in Tokyo was: 13 miljoen inwoners, een van de schoonste steden ter wereld en geen enkele afvalbak op straat! Dat komt omdat Japanners hun afval als eigendom beschouwen en er zorgvuldig mee omgaan. Dat soort dingen inspireert mij om er in Amsterdam ook anders mee om te gaan. Jullie experimenten en inzet draagt daar enorm aan bij!”

Voortgang
Nu de burgemeester zijn persoonlijke goedkeuring heeft gegeven, gaan de studenten aan de slag met de experimenten. De komende tijd zullen zij gaan meten, experimenteren en het effect hiervan in kaart brengen. Dit alles wordt op 22 juni gepresenteerd aan programma gedragsbeïnvloeding...een andere kijk op handhaving en iedereen die geïnteresseerd is in de resultaten!

Lees hier de algemene beschrijving van dit project