Image

Studenten presenteren eindresultaat onderzoek brugstremmingstijden

Op woensdag 21 januari was de eindpresentatie van het project Knelpunten Binnenvaart. Studenten van de minor Mainport Logistics brachten het Amsterdamse waterverkeer in kaart en onderzochten de stremmingstijden.
Het tijdelijk opengaan van de bruggen ten behoeve van het waterverkeer vormt een belemmering voor het wegverkeer en omgekeerd zorgt een dichte brug voor vertraging op het water. Op de twee door de beroepsvaart meest druk bevaren routes zijn als gevolg hiervan stremmingstijden vastgesteld. Op werkdagen van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur zullen de bruggen over de Amstel en Kostverlorenvaart geen doorgang aan het waterverkeer verlenen om het wegverkeer in de spits tegemoet te komen. 
 
Het is belangrijk om een goede overweging te maken over de stremmingstijden en de invloed hiervan. Daarom brachten de studenten het waterverkeer in kaart en werkten verschillende scenario’s uit voor mogelijke veranderingen in stremmingstijden. Student Karel neemt als eerst het woord: ‘We kwamen tot de conclusie dat de beroepsvaart handelt op een complexe markt. Vaak hebben schippers geen vaste routes. Daarom is het moeilijk in kaart te brengen hoe ze varen.’ De studenten hebben naast een inventarisatieonderzoek ook interviews gehouden met schippers. Student Roy vertelt hierover: ‘Sommige schippers zeiden dat er economische schade was als ze lang moesten wachten op het openen van een brug, door stremmingstijden of door slechte communicatie met de brugwachters. Ze kunnen hun lading missen, wat geld kost.’
 
De studenten dachten drie scenario’s uit voor de stremmingstijden. In het eerste geval worden de stremmingstijden behouden. ‘Voordeel hiervan is dat de hele bedrijfsvoering van de scheepsvaart hierop is aangepast, nadeel is de grote drukte op de vaarwegen na de stremmingstijden’, zegt Karel. Het tweede scenario is het afschaffen van de stremmingstijden. ‘Voor schippers de ideale situatie en de drukte wordt verspreid over de dag, maar voor het wegverkeer is dat een groot nadeel’, licht Karel toe. Tot slot zouden de stremmingstijden in de avond verbreed kunnen worden tot 19:00, wat voor het wegverkeer gunstig is maar wat de schippers vaak niet zien zitten.
 
Tot slot laten de studenten nog een Excel-bestand zien waarin handige berekeningen gemaakt kunnen worden voor de stremmingstijden, de vaartijd en de kosten van de binnenvaart in Amsterdam. ‘Heel handig voor ons om dat te gebruiken. Het onderzoek biedt veel nieuwe inzichten!’, aldus de opdrachtgever.

  
Twee van de studenten laten een grafiek zien                                    Aandachtig luisterend publiek