Image

Studenten presenteren resultaten onderzoek fietsdepot

Afgelopen maandag presenteerden studenten van de UvA de resultaten van hun sociaal wetenschappelijke onderzoek voor het fietsdepot van Stadsdeel Centrum. Daarbij zochten zij een antwoord op de vraag welke kennis en gedragscomponenten een rol spelen bij fietsproblematiek in Amsterdam.
Het is een bekend scenario voor veel Amsterdamse fietsenbezitters: je parkeerde je fiets niet goed en nu is deze meegenomen door de ‘knipteams’ van de gemeente. Vervolgens moet je deze tegen betaling ophalen op het fietsdepot van Stadsdeel Centrum.
 
Jaarlijks worden ruim 40.000 fietsen door de ‘knipdiensten’ meegenomen vanaf drukke plekken in Amsterdam. Hotspots zijn de stations en drukke pleinen zoals het Leidseplein, Muntplein en Rembrandplein. De gemeente voert dit beleid om te zorgen dat er geen fietsenchaos ontstaat in de stad: hordes verkeerd geparkeerde fietsen op bepaalde plekken kunnen de doorgang ernstig belemmeren. Dat is niet alleen hinderlijk maar in veel gevallen ronduit gevaarlijk.
 
Het strenge beleid lijkt echter niet veel effect te hebben: wekelijks wordt er bijvoorbeeld vanaf het Leidseplein nog steeds hetzelfde aantal fietsen verwijderd en afgevoerd naar het fietsdepot. Daar worden ze opgeslagen totdat de eigenaar de fiets weer komt halen.  Helaas gebeurt dit laatste vaak niet, waardoor fietsen blijven staan. Wie denkt dat de gemeente winst maakt op het beleid heeft het mis: elke verwijderde fiets kost de gemeente ongeveer €75,- waar het er maximaal €15,- voor terugkrijgt als de eigenaar de fiets komt halen.
 
Studentes politicologie uit het Talentprogramma van de Universiteit van Amsterdam deden daarom een uitgebreid kwantitatief onderzoek onder de mensen die hun fiets kwamen halen op het fietsdepot. Zo kon duidelijk worden waarom deze groep hun fiets niet goed had geparkeerd en hoe het weghalen en vervolgens ophalen werd ervaren. Was er bijvoorbeeld sprake van een leerervaring of gaat men hierna net zo goed weer de fout in?
 
De uiteindelijke resultaten worden in de eindpresentatie toegelicht. Hieruit zijn ook een aantal praktische aanbevelingen voortgevloeid, zoals het geven van goede voorlichting over (fout)parkeren aan Amsterdamse fietsers vanuit de gemeente. Ook zouden negatieve gevolgen voor foutparkeerders aangestipt kunnen worden, omdat velen hiermee niet bekend zijn.
 
De begeleidend docent ziet een enorme motivatie bij de studenten: ‘Waar vakken aan de universiteit vaak gedaan worden omdat het moet, is dit echt een project waar zij zelf hartstikke gemotiveerd en geïnteresseerd in zijn. Ik merk dat er vanuit studenten steeds meer vraag is naar praktijkervaring of een opdracht die echt in het veld wordt uitgevoerd.’ Ook het stadsdeel is enthousiast over het geleverde werk van de studenten. ‘Ze hebben enorm professioneel gewerkt, als iemand nog een stagiaire zoekt kan ik deze studenten zeker aanbevelen’, aldus de opdrachtgever.
 
De eindpresentatie in het stadsdeelkantoor van Stadsdeel Centrum werd afgesloten met veel vragen van stadsdeelmedewerkers en beleidsmakers die dagelijks met de problematiek te maken hebben. ‘We hebben echt wat aan de praktische aanbevelingen en gaan hier ook zeker wat mee doen’, zegt de opdrachtgever tot slot.


De studenten presenteren de resultaten