Image

Studentenparticipatie in Amsterdam Zuid

Op woensdag 22 juni 2016 presenteerden studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam de resultaten van hun onderzoek naar studentenparticipatie in Amsterdam Zuid.
De groep studenten boog zich verspreid over vier groepen over de vraag hoe de buurtparticipatie van studenten gestimuleerd kan worden. Elke groep nam een wijk onder handen, deed binnen deze wijk onderzoek en bedacht een interventie. 

Groep 1: IJssel- en Rijnbuurt
"Wij gingen de wijk in om studenten te ondervragen. Hieruit bleek dat studenten vaak niet specifiek voor deze wijk gekozen hebben. Verder zijn ze over het algemeen druk met hun studie en werk, maar willen ze wel met hun buren praten", begint een van de studenten Toegepaste Psychologie de presentatie. Dit onderzoeksgroepje concludeert uit de gevoerde gesprekken dat de interventie laagdrempelig moet zijn. Studenten willen best wat doen, maar het mag niet te veel tijd kosten. Daarom bedacht deze groep de 'gelukskoekjesgroet': gelukskoekjes met een quote als 'Heb jij je buren vandaag al gegroet?' worden uitgedeeld in de wijk. Op het papiertje zit ook een QR-code naar een Facebookpagina. Ook is er een wedstrijdelement: "Je kunt een foto van jouw participatiemoment uploaden naar de Facebookpagina. De beste wint een prijs!"

Groep 2: Oude Pijp
Een student uit de volgende groep neemt het woord: "Wij interviewden tien mannen en tien vrouwen. Hieruit bleek dat deze studenten best bereid zijn te participeren, maar er moet wel iets tegenover staan. Dit hoeft niet per se geld of iets dergelijks te zijn, het kan ook bekendheid van de activiteit zijn, of het feit dat anderen ook meedoen." Deze groep bedacht daarom 'Humans of Oude Pijp', naar het bekende Humans of New York. "De titel komt bekend voor, wij denken dat studenten daardoor geactiveerd raken", legt een student uit. Zij willen de Facebookpagina vullen met mensen uit de buurt die in de spotlight staan en de toevoeging van evenementen en oproepjes in de buurt. Op bekende plekken in de wijk zouden ze aanraden om ter ondersteuning posters met QR-codes op te hangen.

Groep 3: Nieuwe- en Zuid-Pijp
"Uit ons onderzoek bleek dat studenten geen goed beeld hebben van buurtparticipatie: wat kun je doen, wat valt eronder?" begint een van de studenten van groep 3, "maar als we er meer over vertelden werden ze wel enthousiaster." De bekendheid van het begrip moet volgens de studenten dus verhoogd worden. Als interventie denken zij dat een buurtbarbecue of buurtfeest goed zou zijn. Zo kunnen studenten op een simpele manier hun buurt en buren leren kennen. Ook bedachten zij de buurtkaart. Dit is een kortingskaart waarop staat of je student bent of niet. Bij de combinatie van een student en een niet-student krijg je met zijn tweeën met de kaart korting op bijvoorbeeld een kop koffie, of het deelnemen aan activiteiten.

Groep 4: Rivierenbuurt
Dan is het de beurt aan de laatste groep. Zij diepten de mogelijkheden van een Facebookpagina nog wat verder uit. "Facebook heeft nog altijd een heel groot bereik, is makkelijk en vrijblijvend", vertelt een van de studenten. "Bovendien kun je vanuit de pagina evenementen aanmaken en dit via verschillende andere kanalen promoten. Ook kun je op bepaalde locaties inchecken, waarmee je bijvoorbeeld kunt aantonen dat je aan iets deelneemt."

Conclusie
Het meest opvallende aan de presentaties is dat studenten niet goed blijken te weten wat ze kunnen doen met betrekking tot buurtparticipatie en daarnaast het feit dat als veel mensen iets doen, iedereen dat wil doen. In een discussie met de opdrachtgever komen de studenten uiteindelijk tot de conclusie dat een initiatief eerst een 'hot item' moet worden: het moet heel goed onder de aandacht gebracht worden. Door mere exposure, of door het verspreiden van voorbeelden. Dan willen studenten uiteindelijk waarschijnlijk wel meedoen met dit initiatief. 

"Het is taaie materie! Studenten zijn druk en ze stimuleren tot participatie is een lastig vraagstuk. Ik ben onder de indruk van jullie presentaties en hoe betrokken jullie zelf de afgelopen maanden zijn geweest!" sluit de opdrachtgever de eindpresentatie tevreden.

Lees hier de algemene beschrijving van dit project