Image

Vrijwilligerswerk met Studentenverenigingen

Op dinsdag 25 oktober trad Merel Molenkamp van de Academie van de Stad op als panellid bij “De Inspiratiearena – Studentenverenigingen vrijwillig actief voor de samenleving”. Aanwezigen stortten zich volop in debat over de vraag: zouden studentenverenigingen vrijwilligerswerk moeten stimuleren of niet?

Voorafgaand aan het debat was er een inspiratiepodium waar maatschappelijk actieve studentenverenigingen lieten zien hoe zij bijdragen aan de samenleving, zoals Stichting BeSt van het RSC/RVSV en de studentenvereniging SPONTAAN uit Utrecht die speciaal opgericht zijn om als student iets terug te doen voor de stad en samenleving. 

Tijdens het debat werd  met de panelleden en andere aanwezigen gediscussieerd over stellingen als: “er is onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving onder studenten” en “vrijwilligerswerk zou verplicht gesteld moeten worden door studentenverenigingen”. Het discussiepanel bestond onder anderen uit Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA), Karen den Hartog van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en Merel Molenkamp van de Academie van de Stad. Op het statement dat studenten voornamelijk met hun eigen wereldje bezig zijn, reageerde Karen den Hartog: “Er is niets mis met eigen belang. Maatschappelijke betrokkenheid is goed voor je cv en goed voor de samenleving”. Studenten verplichten tot vrijwilligerswerk leek door het merendeel van de zaal in twijfel getrokken te worden als juiste manier om studenten maatschappijbewust te krijgen. Merel Molenkamp gaf aan: “Maatschappelijke betrokkenheid groeit met de jaren, maar het heeft wel een startpunt nodig.”       

De avond werd afgesloten met een pitch battle waarin studentenverenigingen hun sociale ideeën konden pitchen om daarmee kans te maken op €5000. Er kwamen vele goede ideeën langs zoals een galabal voor chronisch zieken, een kunstproject met MBO-studenten en een landbouwschool voor Burkina Faso. De uiteindelijke winnaar werd studentenvereniging SPONTAAN die met de bijdrage hun maatschappelijke activiteiten konden uitbreiden en opschalen.