Image

StudentJobcoach: Intervisie met Anne

StudentJobcoach is een bijzonder stageproject in Amsterdam Noord en Oost. Studenten begeleiden jongeren bij het vinden van een passende dagbesteding zoals een opleiding of werk. Omdat het een veelzijdig project is, hebben we een aantal studenten, studentcoƶrdinatoren en werkzoekende jongeren gevraagd een voor een te vertellen over hun ervaringen. Vandaag aan het woord: Anne!
Anne is 25 en zit in haar master Humanistiek aan de Universiteit van Humanistiek. Zij is één van de studentcoördinatoren van het team StudentJobcoach in Amsterdam Oost. Zoals de meeste stageprojecten van Academie van de Stad bestaat dit projectteam uit twee studentcoördinatoren uit het derde jaar of hoger die fulltime stage lopen. Samen met studentcoördinator Zoubida begeleidt Anne tien tweedejaars stagiairs die als coach parttime stage lopen. Zij worden begeleid door een projectcoördinator van Academie van de Stad.

Onze eigen stempel op het project
Als studentcoördinator krijgen we veel vrijheid. We konden daardoor tijdens de eerste maanden van het project een geheel eigen stijl ontwikkelen. We hebben goed gekeken naar hoe het team van vorig jaar het heeft aangepakt, maar wij vinden het juist ook heel leuk om gaandeweg onze eigen stempel op het team te drukken. Onze week ziet er als volgt uit: Zoubida en ik zitten één dag per week bij een van onze samenwerkingspartners op kantoor. Dit zijn Streetcornerwork, het Jongerenpunt en Dynamo. We proberen zoveel mogelijk aan ze te vragen, want wij kunnen veel van hen leren. Dit zijn de mensen met ervaring! Op een andere dag zitten we bij Academie van de Stad op kantoor, samen met onze begeleider Joël. We zijn dan echt bezig met de coördinatie van het project in zijn geheel. Ook coachen we zelf enkele jongeren, we zijn actief op zoek naar werkgevers en doen de intakegesprekken met de jongeren die de coaches gaan begeleiden. Twee keer per week hebben we intervisie: dan gaan we met de coaches in gesprek over wat hen bezighoudt en wat ze hebben meegemaakt de afgelopen week.

Intervisie in Oost
Vandaag hebben we zo’n intervisiegesprek met vier van onze coaches. De intervisies beginnen altijd casual: we kletsen over hoe het gaat. Ik heb goed nieuws: we hebben deze week een recordaantal aanmeldingen voor het project gehad. Maar liefst twaalf jongeren hebben zich ingeschreven in één week! Hierna gaan we over tot de orde van de dag. Hoe gaat het ermee? Een van de coaches geeft aan dat een jongere die zij coacht, alweer heeft afgezegd die week. Dit is al eerder gebeurd, dus ze hoopt niet dat dit betekent dat dit meisje helemaal afhaakt. Zoubida vraagt aan de andere coaches of zij dit ook weleens hebben meegemaakt. Hun advies is: blijf met haar in contact, maar ga haar niet pushen. Dat schrikt alleen maar af, hebben zij gemerkt in soortgelijke situaties.

Leerdoelen
Alle coaches hebben bepaalde leerdoelen opgesteld die zij tijdens deze stage willen bereiken. Tijdens intervisiegesprekken kijken wij samen hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Deze week heeft een coach het moeilijk met één van zijn doelen. Zijn leerdoel heeft te maken met de omgang en interactie met jongeren. Hoewel hij ons vaak ziet, zijn wij er niet bij als hij met een jongere afspreekt. Hij weet dus niet of hij bepaalde dingen goed aanpakt. Hij vraagt ons en de andere coaches om raad. Een van de andere coaches raadt hem aan om een logboek bij te houden. “Dan maak je het overzichtelijker voor jezelf let je vanzelf meer op hoe je dingen aanpakt”, zegt ze. Dat vind ik een goed idee. Ook stel ik voor om er een keer bij te komen zitten, als hij met een jongere afspreekt. Dan kunnen we samen kijken hoe het gaat!

Leren van elkaar
We vervolgen het intervisiegesprek met een presentatie. Om de zoveel weken geeft een coach een presentatie over een onderwerp dat diegene zelf belangrijk vindt. Vandaag heeft een van de coaches een presentatie voorbereid over depressie bij jongeren. Hij vindt het belangrijk om te weten hoe je daarmee om gaat. Na de presentatie praten we verder over dit onderwerp, wat vonden de andere coaches van de presentatie? Twee van de coaches hebben zelf ervaring met depressie in hun omgeving. Zij herkennen veel van de punten die werden genoemd in de presentatie. “Het is belangrijk om hierbij stil te staan, dat kan al heel erg helpen” aldus één van hen. De presentaties vinden wij een belangrijk onderdeel van de intervisies, omdat de coaches ook veel van elkaar kunnen leren. Door zo’n presentatie komen Zoubida en ik ook meer te weten over de vooruitgang en de inzet van de coaches. Het uitlichten van een onderwerp als depressie bij jongeren is daar een goed voorbeeld van.

Niet alle antwoorden
Omdat wij meestal niet veel ouder zijn dan de coaches die wij begeleiden, begrijpen we elkaar goed. Zoubida en ik hebben allebei ook in een eerder jaar stage gelopen en kunnen ook vanuit die ervaring de jongeren adviseren. Toch blijft het een uitdaging. Wij hebben soms ook niet alle antwoorden. Maar juist omdat wij dicht bij de coaches staan kunnen we dingen waar we niet meteen uitkomen, samen uitzoeken. Het is voor ons ook een leerproces. Maar juist de combinatie van de vrijheid die we krijgen om het project zelf in te richten en de begeleiding vanuit Academie van de Stad en de samenwerkingspartners maakt deze stage voor mij dynamisch. Ik verveel mij geen moment!