Image

StudentJobcoach

Studenten ondersteunen jongeren in Amsterdam Noord en Oost bij het vinden van werk. Dit doen ze bijvoorbeeld door het begeleiden van de jongeren in leerwerktrajecten bij MKB's en andere bedrijven in Noord en Oost.
Werkloosheid onder kwetsbare jongeren in Amsterdam is een groeiend probleem. In 2009 was 14% van de jongeren tussen de 15 en 27 jaar werkloos, in februari 2014 was dat al 24%. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat veel Amsterdamse ondernemers graag zouden bijdragen aan dit probleem door deze jongeren een kans te geven, mits zij worden ontlast in de begeleiding en aansturing van de jongere. Vanuit dit gegeven heeft Academie van de Stad in opdracht van de Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Noord, Stadsdeel Oost, Werkgeversservicepunt, Jongerenpunt en Centrale Stad) het project StudentJobcoach opgezet.

Het project 
Het project StudentJobcoach richt zich op het creëren en begeleiden van leerwerkplekken voor werkzoekende jongeren van 18 tot 27 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau. De leerwerkplekken worden gecreëerd in samenwerking met het Midden - Kleinbedrijf (MKB) en andere bedrijven. In de trajecten wordt de ondernemer in de begeleiding van de jongere ontlast en ondersteund door een HBO-student die is opgeleid tot StudentJobcoach. De StudentJobcoaches bieden gerichte ondersteuning en begeleiding in de werkrelatie tussen een werkzoekende jongere en een ondernemer gedurende het leerwerktraject. 

StudentJobcoach is ontwikkeld in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid Amsterdam en werd in het studiejaar 2014-2015 uitgerold in Amsterdam Noord. Dit studiejaar, 2015-2016, gaat het project door in Amsterdam Noord en wordt bovendien uitgerold in Amsterdam Oost. Het project kent de volgende doelen: 
•    De kans op de arbeidsmarkt vergroten voor jongeren van 18 tot 27 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau, door hen arbeidsfit te maken of te houden, met streven naar het creëren van een arbeidsplek voor deze jongeren;
•    De 'vijver verbreden': het creëren van werkervaring- en arbeidsplaatsen bij het MKB;
•    Het zichtbaar maken en zo creëren van een positieve stimulans voor andere MKB's om tevens werkervaringsplekken ter beschikking te stellen;
•    Het inzichtelijk maken van de succesfactoren van Peer-to-Peer coaching;
•    Het arbeidsfit maken van hoogopgeleide jongeren (de stagiaires) om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Achtergrond
De StudentJobcoach gaat één op één met de jongeren aan de slag. De StudentJobcoach stimuleert en motiveert hen en op basis van behoeften en interesses gaat hij werken aan hun werkhouding, sociale gedrag en werknemersvaardigheden. Het hebben van een dergelijk rolmodel kan hierin het verschil maken. Daarbij zijn het ook deze jongeren waar het MKB het meeste moeite mee heeft bij het inwerken en aansturen op de werkvloer, het begeleiden van deze jongeren en de administratieve organisatie. Dit kost het MKB teveel tijd en de sociale kloof tussen ondernemers en deze jongeren is erg groot. De StudentJobcoach kan eraan bijdragen dat de leefwerelden beter op elkaar aansluiten en de jongere de werknemersvaardigheden en vakgerichte vaardigheden meekrijgt die voor de betrokken ondernemer van groot belang zijn. Voor de StudentJobcoach is dit project interessant omdat zij training krijgen, werk– en praktijkervaring opdoen, een netwerk opbouwen en hun burgerschapsvaardigheden ontwikkelen. 

Stand van zaken
Vorig jaar hebben 23 jongeren succesvol deelgenomen aan een leerwerktraject. 13 jongeren zijn blijven werken bij de leerwerkplek. 69 jongeren zijn bovendien gecoacht bij het vinden van werk of school buiten leerwerkplekken om. En het mooiste resultaat: 19 jongeren hebben een betaalde baan met hulp van een StudentJobcoach! Vanaf september start het project weer in Amsterdam Noord en nu ook in Amsterdam Oost. De stagiaires zullen dan actief jongeren en ondernemers gaan werven. Hierna kunnen de coachingstrajecten beginnen.

Ondernemer in Noord of Oost?
Academie van de Stad is op zoek naar werkgevers uit het MKB of andere bedrijven die werkloze jongeren een kans willen geven om zich binnen hun bedrijf te ontwikkelen tot een waardevolle en volwaardige werknemer. Academie van de Stad is op zoek naar leerwerktrajecten binnen alle typen bedrijven in Stadsdeel Noord en Oost (horeca, detailhandel, productie, dienstverlening, logistiek, industrie, etc.). Het functieprofiel van de jongere kan dan ook erg uiteenlopend zijn. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijke takenpakketten in aanmerking komen voor een dergelijk traject. Download hier de brochure voor meer informatie voor ondernemers in Noord en ondernemers in Oost.

Werkzoekende Amsterdamse jongere?
Academie van de Stad is op zoek naar gemotiveerde jongeren van 18 tot 27 jaar met maximaal een diploma op MBO-2 of HAVO niveau die nog geen werk hebben en graag met een nieuwe uitdaging willen starten. In een eerste gesprek wordt met je besproken wat je graag zou willen doen en wat de mogelijkheden zijn binnen dit project. Download hier de brochure voor meer informatie voor jongeren.

Bekijk ook onderstaande film om een indruk te krijgen van wat het project voor jou inhoudt!
          

Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem dan contact op met Joël Beresford, Academie van de Stad, via: info@studentjobcoach.nl
Bekijk ook onderstaande film voor een impressie van het project en lees hier over de achtergrond van het project en de resultaten tot dusver!