Image

Taal Verbindt

Young Professionals van Academie van de Stad zetten zich in om statushouders te bewegen meer gebruik te maken van informeel taalaanbod in Amsterdam Oost.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam te kampen gehad met een groot aantal statushouders die in Amsterdam zijn gevestigd. Amsterdam vindt het belangrijk dat deze statushouders zich zo snel mogelijk thuis voelen in de stad en een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Een beheersing van de Nederlandse taal is hiervoor van essentieel belang. Academie van de Stad heeft daarom een project opgezet waarbij een team van twee Young Professionals onderzoek doen hoe zij het informele taalaanbod in stadsdeel Oost op een verfrissende manier kunnen versterken. Hiervoor doen zij onderzoek naar het huidige taalaanbod en of dit aansluit op de wensen van de doelgroep. Op basis hiervan worden er eerste experimenten opgezet met als doel om statushouders op een toegankelijke manier te laten oefenen met de Nederlandse taal.