Image

The Next Stage: voor de tweede keer succes!

Een succesvolle tweede editie van The Next Stage vond op 29 maart 2018 plaats! Net als vorig jaar stond de avond in het teken van professioneel handelen: ‘The Next Stage’. Want een stage is veel meer dan alleen een plek waar je inhoudelijke kennis in de praktijk brengt. Een stage biedt ook de mogelijkheid om een netwerk op te doen en jezelf als professional te ontwikkelen. En precies dat wilden we onze stagiairs deze avond laten inzien.
In het intieme Mike’s Badhuistheater kwamen 80 stagiairs uit onze projecten in Amsterdam, Utrecht en Almere samen. De avond werd afgetrapt door Eline Peters van de Goede Zaak. Als oud-medewerker van Academie van de Stad en campaigner voor een progressief campagnebureau weet zij als geen ander het belang van professioneel handelen en netwerken. Eline gaf de studenten een opdracht mee: "Gebruik deze avond om je netwerk uit te breiden. Ik wil jullie uitdagen om in ieder geval één nieuw persoon aan jouw netwerk toe te voegen."

Eline was niet de enige aanwezige professional. Ook een aantal van onze partners en opdrachtgevers uit Amsterdam, Utrecht en Almere maakten tijd vrij in hun volle agenda’s om met de studenten in gesprek te gaan en hun kennis te delen. In twee rondes kregen de tweedejaars stagiairs de kans om deel te nemen aan diverse werksessies over professionaliteit. Deze sessies werden geleid door onze ouderejaars stagiairs, de studentcoördinatoren van de stageprojecten.

Wie anders dan onze studentcoördinatoren kunnen het best vertellen over de workshops die zij deze avond hebben geleid! Daarom onze studentcoördinatoren Daan, Merel, Geert en Thim aan het woord over hun ervaringen deze avond.

Speeddate
“Speeddaten: dat was de vorm voor de workshop netwerken - en snel ging het. Per thema waren er écht maar vijf minuten. In deze korte tijd konden vragen gesteld worden over het CV, hoe te netwerken, hoe LinkedIn te gebruiken en hoe een professional bij zijn huidige functie terecht is gekomen. Ondanks de tijdsdruk werden er goede vragen gesteld en moesten de professionals hun verhaal tot de kern beperken. Gelukkig was de borrel er nog, want daar begint het netwerken natuurlijk pas echt. Een uitgelezen kans om te oefenen en te vragen. Deze keer zonder tijdsdruk en onder het genot van een hapje en drankje. Dit alles in de foyerachtige sfeer van Mike's Badhuistheater. Het was snel voorbij, maar niet snel vergeten”, aldus studentcoördinator Daan.

Kwartet
Studentcoördinator Merel: “Samen met Rigt en Desi was ik verantwoordelijk voor de workshop kwartetten. Helemaal super om een spel te combineren met relevante thema's die terugkomen in de stage. De professional van Eigen Haard gaf veel tips over professionaliseren op de werkvloer. De studenten waren geïnteresseerd en deden actief mee! Wat ik zelf positief vond van het kwartetspel is dat de jongerejaars met andere ogen keken naar hun manier van werken en dat zij dit gedrag ook terugzagen in hun bijbaan.”

Lijnmeten
Bij deze workshop ging studentcoördinator Geert aan de slag: “Bij deze sessie moesten studenten en professionals zichzelf aan de hand van een stelling positioneren op een lijn. De plek die ze innamen gaf weer in hoeverre ze zichzelf konden vinden in de stelling. Tot onze grote vreugde werd er flink op los gediscussieerd. Al gauw bleek dat de meeste stellingen niet zo zwart-wit zijn als dat ze op het eerste gezicht lijken. Want hoe goed zou jij samen kunnen werken met iemand die er hele andere (politieke) denkbeelden op nahoudt dan jijzelf, en is het eigenlijk wel oké om een relatie te hebben met een directe collega? Lastig, lastig, lastig. Je zou denken dat dat niet zoveel uitmaakt als er geen machtsverhouding is, of zou dat de pret eigenlijk niet mogen bederven? Bij laatstgenoemde stelling was de input van de aanwezige professional zeer waardevol. Deze gaf namelijk te kennen dat hij al enkele jaren een relatie heeft met iemand die eens zijn leidinggevende geweest is. Dat laat toch weer een ander licht op de zaak schijnen. Kortom, het moge duidelijk zijn dat wij als workshopbegeleiders ons erg vermaakt hebben en dat de studenten (en misschien de professional) weer genoeg stof hebben om over na te denken.”

Pitch ‘de Eindbijeenkomst’
“De workshop 'Eindbijeenkomst' was ook dit jaar weer een succes!” zo vertelt studentcoördinator Thim. “Gedurende één heel studiejaar zetten onze stagiairs zich in voor hun project, waarbij zij allemaal een stukje maatschappelijk bijdragen aan de ontwikkelingen binnen Amsterdam. Het was nu aan de stagiairs zelf hun eigen project (in kleine groepjes) te 'pitchen' aan professionals! Met als doel effectief en doelgericht samen te werken, leerden zij om zo op een bondige en overtuigende manier hun project te promoten. Voor de professionals was het een leuke manier om meer over de projecten van Academie van de Stad te weten te komen. De studenten leerden zo ook waar zij op moeten letten bij het maken van een overtuigende/informatieve pitch.”

Gezellig & geslaagd
De avond werd afgesloten met een plenair gedeelte waarbij we stilstonden bij de ervaringen en lessen uit de workshops. Professionals gaven aan blij verrast te zijn over de creativiteit en het enthousiasme van studenten, en onze stagiairs vonden het waardevol van professionals uit het veld te horen hoe zij werken en bij hun baan terecht zijn gekomen. Eén ding was aan het einde van de dag duidelijk: als stagiair ben je net zo goed een professional en bouw je zonder dat je dat misschien zelf doorhebt al aan een netwerk. Na een kort woord van Mike, die zijn locatie beschikbaar had gesteld, en een bedankwoord naar Eline en alle aanwezige professionals was het tijd voor eten en een borrel. Stagiairs en professionals gaven aan het leuk te vinden om met iedereen te praten, netwerkskills in te zetten en de stagiairs uit de andere steden te zien. Al met al dus weer een zeer geslaagde The Next Stage!