Image

Tien keer Casa Jepie Mekandra!

Casa Jepie Mekandra Is een activeringscentrum en buurtkamer in Holendrecht waar bewoners een eigen plekje in de buurt hebben en waar talenten en vaardigheden van de bewoners zoveel mogelijk ontwikkeld worden. Studenten van de Minor Diversiteit gaan onderzoeken hoe het centrum nog meer bewoners kan bereiken dan nu.
Letterlijk betekent Casa Jepie Mekranda: Huize help elkaar, en dat onderschrijft de missie van het centrum dan ook perfect. Door middel van deelname in o.a. de klussengorep, tuingroep of boodschappendienst helpen en ondersteunen de vrijwilligers ouderen en mensen met beperkingen in hun dagelijkse leven. Hoewel er een zeer actieve kerngroep is binnen Casa Jepie Mekranda zou het bereik van het centrum nog vele malen groter kunnen zijn. Daarom zullen vanaf aankomend semester studenten van de Minor Diversiteit onderzoek doen naar hoe ze dit bereik kunnen vergroten en hoe ze nog meer mensen kunnen enthousiasmeren voor deelname aan de projecten van dit nobele buurtcentrum!