Image

Toegepaste Psychologie in de Venserpolder

Op 24 juni presenteerden studenten Toegepaste Psychologie hun onderzoek voor woningcorporatie Eigen Haard naar het gedrag van particuliere eigenaren in de wijk Venserpolder. Hierbij ging het specifiek om redenen voor de particuliere eigenaren om de Algemene Ledenvergadering (ALV) wel of niet bij te wonen.
De studenten kregen verschillende vragen mee als uitgangspunt voor hun onderzoek: bestaat er een wij/zij-cultuur tussen de eigenaren en Eigen Haard? Kan de Venserpolder beschouwd worden als een transitiewijk en beïnvloedt dit de opkomst? Hoe verloopt de communicatie tussen de eigenaren en de woningcorporatie? En zijn de agendapunten tijdens de vergaderingen wel aantrekkelijk genoeg voor de bewoners?

Dit leverde een verscheidenheid aan uitkomsten op. Uit enquêtes bleek over het algemeen dat bewoners behoefte hebben aan meer betrokkenheid in de wijk. Daarnaast bleek dat de bewoners een overeenkomstig beeld van de ALV hebben: meerdere ondervraagden gaven aan dat de ALV op hen over komt als een saaie, formele aangelegenheid, met onderwerpen waarmee zij zelf geen affiniteit hebben.

Niet alleen brachten de studenten de uitkomsten van deze enquêtes in kaart: ook ontwikkelden zij met behulp van deze uitkomsten een beroepsproduct voor Eigen Haard. Zo bedacht een groepje studenten de VensAppolder: een app waarmee bewoners onder andere suggesties kunnen doen voor agendapunten en met elkaar in contact kunnen komen. De opdrachtgever zag hier wel het nut van in, zeker in combinatie met de al bestaande digitale applicatie Twinq. Twinq is speciaal ontwikkeld voor particuliere eigenaren om het beheer van de VvE’s te optimaliseren. 'We kunnen onze bestaande middelen hier dus mee uitbouwen!'

Ook was er de suggestie om een buurtfeest te organiseren, om de sociale cohesie in de wijk te vergroten. 'Veel bewoners willen hun buren namelijk graag iets beter leren kennen', legt een van de studenten uit. Het groepje dat zich ontfermde over de communicatie zette de weapons of influence van Robert Cialdini in. Een voorbeeld hiervan is dat schaarste aantrekkelijk maakt. Door bewoners bijvoorbeeld het gevoel te geven dat zij iets mislopen wanneer ze de vergadering niet bijwonen, kun je op de opkomst vergroten. Daarnaast speelde dit groepje slim in op het bestaande image van de ALV als saai en formeel. Zij ontwikkelde twee aankondigingsposters voor de vergaderingen in vrolijke kleuren en festivalstijl. Dit sprak Eigen Haard erg aan. De vergaderingen kunnen tenslotte zeker hun eigen karakter hebben. Zolang de bewoners maar betrokken zijn en zich willen bezighouden met en inzetten voor de wijk!


                             De studenten laten de poster zien die zij ontwikkeld hebben!