Image

Buurtbikkels Transvaal

In het kader van Springlevend Transvaal houden de studenten van Academie van de Stad die wonen in de Tugelawegblokken zich bezig met de talentontwikkeling van kinderen. Dit doen zij onder andere door middel van het project BuurtBikkels.
Bij het project Buurtbikkels wordt een groep kinderen bewust gemaakt van hun leegomgeving, het eigen sociale spel, een schone hele en veilige leefomgeving en de verstandhouding met bewoners. Door kinderen speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Ook zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. Tijdens buurtbikkels komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals een schone leefomgeving (afval opruimen en velden schoonprikken), veiligheid (langs bij de politie), overlast en het beperken hiervan, omgaan met andere bewoners en omgaan met complexen.