Image

Urban Education en superdiversiteit: wat draagt SalsA bij?

SalsA (Stad als Academie) is het project van Academie van de Stad waarbij studenten één-op-één leerlingen coachen. Studente Tessa Overbeeke deed haar afstudeeronderzoek naar de vraag op welke manier SalsA bijdraagt aan het verwerven van de competenties die nodig zijn om te kunnen omgaan met superdiversiteit bij eerstejaars pedagogiekstudenten. In dit artikel lees je meer over dit onderzoek en de uitkomsten.
Tessa Overbeeke, inmiddels afgestudeerd Pedagoog, deed haar afstudeeronderzoek bij ons project SalsA. SalsA wil kansen voor studenten en leerlingen vergroten door ook buiten school aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun talenten. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) coachen leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs gedurende een schooljaar. Iedere leerling krijgt dus een persoonlijke coach. Afhankelijk van de vraag van de leerling bepalen de coach en de leerling gezamenlijk de doelen. Ondertussen werkt de coach aan competenties die voor hem of haar van belang zijn bij de studie en latere beroepsuitoefening.

Urban Education
De HvA en Academie van de Stad zijn van mening dat er een goede aansluiting zou moeten zijn tussen de beroepsopleiding en de grootstedelijke praktijk voor professionals. De HvA wil het onderwijs daarom meer richten op Urban Education: aandacht voor diversiteit en een stedelijke omgeving die geïntegreerd wordt in het hoger onderwijs door studenten meer handvatten te bieden om goed in een grootstedelijke context te functioneren. Om deze reden hebben de HvA en Academie van de Stad het project SalsA opgezet.

Superdiversiteit & SalsA
Een van de speerpunten van Urban Education is superdiversiteit. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat er etnische, taalkundige, culturele en religieuze verschillen zijn tussen mensen die van invloed kunnen zijn op de omgang. Tessa vroeg zich af: op welke manier draagt het project SalsA bij aan het verwerven van de competenties die nodig zijn om te kunnen omgaan met superdiversiteit bij eerstejaars pedagogiekstudenten?
Na een zeer omvangrijk literatuur- en veldonderzoek is Tessa tot een aantal interessante conclusies gekomen. Zo blijkt dat studenten wel het idee hebben dat ze werken aan competenties gerelateerd aan superdiversiteit, maar dat er winst valt te behalen op hun bewustzijn hiervan. SalsA draagt bij aan het verwerven van competenties die nodig zijn om te kunnen omgaan met superdiversiteit, waarbij de aandacht op dit moment vooral ligt bij het maken van contact met de leerling en het aangaan van een pedagogische relatie. In de daadwerkelijke omgang met diversiteit is wel wat ruimte voor verbetering. 

Bewustwording van studenten
Om het onderwerp superdiversiteit meer te laten leven bij de coaches (eerstejaars pedagogiekstudenten) en de SalsA-coördinatoren (derdejaars pedagogiekstudenten) zodat zij hier nog meer bewust aandacht aan kunnen geven, heeft Tessa een diversiteitsspel ontwikkeld. Dit bordspel kunnen studenten met hun leerling spelen tijdens het coachmoment. Het is gebaseerd op ganzenbord: elke speler krijgt een pion en een dobbelsteen en moet op vakjes navigeren. Op de vakjes staat wat de speler moet doen: een stelling voorlezen, een vraag beantwoorden of een opdracht uitvoeren. 

De nieuwe SalsA-coördinatoren hebben het spel getest en zijn er erg over te spreken. Dit jaar wordt het spel ingezet bij de coaching, om zo competenties op het gebied van superdiversiteit nog meer te ontwikkelen! 

Lees hier het volledige onderzoek van Tessa
Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Tessa via tessaoverbeeke@gmail.com