Image

Vacature SalsA: derdejaars student Pedagogiek

SalsA, het coachingsproject van Academie van de Stad en Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, biedt een leerzame derdejaars stage als SalsA-coƶrdinator.
SalsA, oftewel Stad als Academie, vergroot kansen voor alle leerlingen en studenten door ook buiten school aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun talenten. 
Gedurenden een schooljaar zijn studenten van de Hogeschool van Amstedam, domein Onderwijs en Opvoeding, persoonlijke coach van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de vraag van de leerling werken de coach en de leerling gezamenlijk aan voorafgestelde doelen. Gelijktijdig ontwikkelt de student competentie die voor hem van belang zijn bij de studie en latere beroepsuitoefening. SalsA is het grootste coachingsproject van Nederland.  

Voor studiejaar 2014-2015 zoekt SalsA derdejaars studenten:
 • van de opleiding Pedagogiek van de HvA;
 • met sociale vaardigheden;
 • die enthousiast en positief zijn en een uitdaging zien in het begeleiden;
 • die mondeling en schriftelijk adequaat communiceren;
 • die graag eigen initiatief nemen, zelfstandig kunnen werken maar ook goed kunnen werken in teamverband;
 • die beleidsmatig kunnen werken.

Taakomschrijving SalsA-coördinator:
 • Begeleiding van eerstejaars pedagogiekstudenten bij hun SalsA-stage.
 • Coördinerende taken en verantworodelijkheden.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van intervisie.
 • Onderhouden van contacten met de scholen.
 • Pedagogische ondersteuning bij het SalsA-bureau.
Naast deze vaste taken is er veel ruimte voor eigen initiatief. 

SalsA biedt:
 • Maximaal 6 stageplekken.
 • Maandelijkse vergoeding.
 • Diversiteit in taken en werkplekken. 
 • Stage binnen een vernieuwende en groeiende organisatie.
 • Goede begeleiding bij je stage.
Marloes, SalsA-coördinator: "Door de diversiteit van taken en de vrijheid die ik krijg binnen SalsA, kan ik me optimaal ontwikkelen als professional."

Interesse? Stuur dan uiterlijk 5 mei je CV en motivatie (max. 1 A4) naar Anne Moormann, anne@academievandestad.nl.