Image

Van Sloopwoning naar Nieuwbouwwoning

Bij sloop- en nieuwbouwprojecten bieden woningcorporaties mensen die hun woning moeten verlaten vaak een nieuwe woning aan. De afgelopen jaren weigeren steeds meer bewoners dit aanbod, vooral wanneer het een nieuwbouwwoning betreft. Studenten gaan onderzoeken waarom dit het geval is.
In de afgelopen jaren is het beeld ontstaan dat bewoners die de kans hebben om door te schuiven naar een nieuwbouwwoning, deze woningen meer weigeren dan in de voorgaande jaren. Studenten gaan de redenen onderzoeken waarom deze nieuwbouwwoningen geweigerd worden. Door middel van het afnemen van  interviews onder (oud-)bewoners van verschillende sloop-nieuwbouwprojecten gaan zijn deze reden achterhalen.