Image

Voel jij je wel veilig?

Studenten van het project 'Veiligheid Eerst!' gaan in discussie met experts over veiligheid in Amsterdam-West. Veel bewoners voelen zich er niet veilig, maar is de buurt wel zo onveilig?
In het kader van het project 'Veiligheid Eerst!' ontvingen studenten van de minor Handhaving, Recht en Regelgeving en de Academie van de Stad een uitnodiging voor een discussiebijeenkomst over veiligheid in Amsterdam-West. In buurthuis de Havelaar verzamelden zich donderdag 9 december studenten, buurtvaders, bestuurders van het stadsdeel, experts in veiligheid en nog vele geïnteresseerden. Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam gaf een inleiding op het onderwerp en presenteerden veiligheidscijfers van het stadsdeel. Daaruit bleek dat West objectief gezien een veilig stadsdeel is, aldus de statistieken. Toch voelen veel mensen zich er niet veilig. Wat is de oorzaak van die subjectieve onveiligheid? Dit werd besproken in een vraaggesprek met Peter Klerks (tot april 2010 lector aan de politieacademie).  Plaatsing van camera's en de aanwezigheid van buurtvaders bleek een deel van dat onveiligheidsgevoel weg te nemen, maar niet alles. De studenten maakten meteen van de gelegenheid gebruik om de experts vragen te stellen voor hun eigen onderzoek naar methodes om onveiligheidsgevoel weg te nemen bij bewoners, maar de aanwezigen waren ook benieuwd naar de mening van de studenten. Zo heeft iedereen wat van elkaar opgestoken.