Image

Voorbereidende Bijeenkomst Interreligieuze Dialoog

De verhoudingen tussen jongeren die verschillende religies aanhangen is een actueel thema. Met name in een diverse stad als Amsterdam. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van harmonie. Daarom organiseren studenten Levensbeschouwing op 22 november een Dialoogdag.
Op donderdag 8 november kwamen de studenten van de minor Levensbeschouwing, stadsdeel West en de Academie van de Stad bij elkaar om de voortgang van het project Interreligieuze Dialoog te bespreken.

Studenten Levensbeschouwing ontwikkelen een toolkit voor het opzetten van een interreligieuze dialoog en het stimuleren van wederzijdse nieuwsgierigheid onder joodse, islamitische en christelijke jongeren. In het kader van het project wordt er op 22 november een Dialoogdag georganiseerd voor 106 leerlingen van de Joodse scholengemeenschap Maimonides, de reformatorische scholengemeenschap Jacobus Fruytier en het Marcanti College te Amsterdam West. Tijdens deze dag worden er verschillende workshops georganiseerd voor de scholieren zodat leerlingen met een verschillende religieuze achtergrond met elkaar in dialoog gaan rondom het thema levensbeschouwing en beeldvorming.

In voorbereiding op deze dag geven de studenten Levensbeschouwing les op deze scholen over verschillende religies, wat zij op de Dialoogdag kunnen verwachten en wat voor een voorbereiding zij hiervoor moeten treffen. De lessen worden als leuk en informatief ervaren en de leerlingen staan open voor het aangaan van de dialoog met hun leeftijdsgenootjes. Het wordt een mooie, leerzame dag de 22ste!

Kijk voor meer informatie over het project hier.