Image

Voorleesservice Transvaal 5

In het kader van Springlevend Transvaal starten de studenten van de Academie van de Stad die wonen in de Tugelawegblokken (Amsterdam-Oost) wederom het project de Voorleesservice. Studenten lezen kinderen voor in het buurtcentrum en bij families thuis om de ontwikkeling van de Nederlandse taal te bevorderen.
Projectomschrijving 
Studenten maken een programma voor kinderen en gezinnen waar een achterstand heerst in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De kinderen worden voorgelezen door de studenten en er worden activiteiten georganiseerd die taalverbetering en plezier in lezen bevorderen. Bovendien helpen de studenten de ouders om een voorleesritueel te creëren. Studenten doen dit in het buurtcentrum 'De Bloem' als inloopmiddag, maar ook bij families thuis. De Voorleesservice wordt aangestuurd door studenten van het Springlevende Wijkproject, het Academie van de Stadconcept waarbij studenten in de wijk wonen en projecten opzetten en begeleiden als studentcoördinator.

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan.