Image

Voorleesservice Van der Pek

Ook dit semester gaan de studenten van Springlevend van der Pek verder met de Voorleesservice, waarbij talentontwikkeling van kinderen centraal staat.
Tweede- en derdejaars stagiairs Pedagogische Wetenschappen van de UvA maken een programma voor kinderen en gezinnen waar een achterstand heerst in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De kinderen worden voorgelezen door de studenten en er worden activiteiten georganiseerd die taalverbetering en plezier in lezen bevorderen. Bovendien helpen de studenten de ouders om een voorleesritueel te creëren. Behalve het lezen, gaan de studenten de gezinnen vooral ook leren hoe ze actief bezig kunnen blijven met ontwikkeling als de Voorleesservice er niet meer is. Het gaat hierbij om zelfredzaamheid in taalontwikkeling, maar ook om zelfredzaamheid op gebied van het hebben van een sociaal netwerk, naschoolse activiteiten, wonen en financiën. De studenten laten de gezinnen ook kennismaken met organisaties in de buurt en de mogelijkheden voor hen om zich verder te ontwikkelen. 

Een student wordt voor een cyclus van ongeveer zes weken gekoppeld aan een gezin. Na deze weken wordt gekeken of de vooraf gestelde doelen in het gezin behaald zijn en of de activiteit in het gezin afgesloten kan worden. Als dit niet het geval is, wordt het gezin doorverwezen naar een passende organisatie die verder kan helpen óf wordt er een nieuwe cyclus met studenten van de Voorleesservice aangegaan. 

De Voorleesservice wordt aangestuurd door de studenten van het Springlevende Wijk-project.