Image

Vrijdagmiddagburen Vogelbuurt/IJpleinbuurt

De studenten die in de Vogelbuurt/IJpleinbuurt wonen volgens onze Springlevende Wijk-formule organiseren tweewekelijks op vrijdagmiddag of -avond een leuke activiteit om nieuwe verbindingen in de wijk te creëren.
Studenten organiseren samen met het Vogellab tweewekelijks op vrijdagmiddag of –avond een sociale activiteit voor buurtbewoners, waarbij ook aandacht is voor jonge buurtbewoners. Er worden in ieder geval filmavonden georganiseerd en de intentie is om het aanbod gevarieerder te maken met ook muziek- en spelletjesavonden, afhankelijk van de behoefte in de buurt. Deze avonden zijn bedoeld om nieuwe verbindingen in de wijk te creëren en zo het netwerk in de buurt uit te breiden en te versterken. Daarom streven de studenten ernaar om voor elke activiteit nieuwe deelnemers uit de buurt te werven en kunnen de avonden als platform dienen voor bewoners, ondernemers of buurtinitiatieven die bijvoorbeeld iets willen presenteren. Tegelijkertijd hebben de avonden een signaleringsfunctie: studenten spreken veel (potentiële) deelnemers uit de buurt en kunnen signaleren als zij een hulpvraag hebben. Waar nodig zetten ze signalen door aan partners uit de buurt of melden ze de buurtbewoner aan bij onze activiteiten of organisaties in de buurt.