Image

Vrouwen ontmoeting Columbus 3

Studenten van het Springlevend Columbusteam organiseren wekelijks bijeenkomsten voor vrouwen. De bijeenkomsten hebben als doel om de vrouwen meer kennis bij te brengen over specifieke thema’s en daarnaast de sociale band tussen bewoners te vergroten, zodat de participatie bij buurtactiviteiten verbeterd.
Tijdens de bijeenkomsten is er voor de groep vrouwen gelegenheid om gezellig bij te kletsen. Daarnaast worden er in overleg tussen studenten, vrouwen en wijkorganisaties thema’s besproken die bijdragen aan de kennis en ontwikkeling van de vrouwen. Thema’s als opvoeding, cultuur, belastingaangifte, werktoeleiding, ondernemerschap en taal worden behandeld. De studenten zijn daarnaast aanwezig om de bewoners te helpen bij allerlei specifieke vragen.