Image

Wethouder Kukenheim op bezoek bij co-docent

Op woensdag 23 november bracht wethouder Simone Kukenheim een bezoek aan ons project co-docent. De bijeenkomst vond plaats op het Over-Y-college, waar co-docenten, oud-codocenten, de directrice en een docent van de school aanwezig waren om de ins en outs van het project met elkaar en de wethouder te bespreken.
Charlotte, de projectcoördinator vanuit Academie van de Stad, bedacht 'schoolse' werkvormen om de intieme bijeenkomst in te vullen. Na een introductie van haar over Academie van de Stad en het project, nemen co-docenten en oud-codocenten plaats voor een kringgesprek met de wethouder. 

Kringgesprek
De eerste vraag voor het kringgesprek is: 'Wat is de meerwaarde van het project co-docent'. Co-docent Mickey denkt dat de frisse blik van de net afgestudeerde co-docenten een meerwaarde kan zijn, omdat ze kunnen kijken naar vaste patronen in de school, en kunnen onderzoeken of er niet nieuwe behoeften zijn. De directrice van het Over-Y haakt daarop in en zegt dat de co-docenten ook anderen meekrijgen in hun kritisch en analytisch denkvermogen. "Ik wil nooit meer zonder", zegt zij. Oud-codocent Heleen vult bovendien aan dat je die kritische houding ook bij leerlingen kunt aanwakkeren: ze leren doorvragen en nemen niet alles zomaar voor waarheid aan. 

Een reden dat dit project 'co-docent' heet is omdat getracht wordt de zittende docenten te ontlasten. Een vraag uit het kringgesprek is: gebeurt dat ook? Er is niemand die de vraag beter kan beantwoorden dan de aanwezige docent van het Over-Y: Ralph Struijs. "Het is een enorme verlichting van mijn taak!" begint hij enthousiast zijn antwoord. "Ik kan 'mijn' co-docent alles geven, tot stof voor het eindexamen aan toe. Ze functioneert zelfstandig. De werkdruk wordt echt minder." Op de vraag van de wethouder of de co-docent niet af en toe ingezet wordt om gaten op te vullen, antwoordt Ralph ontkennend: "Ik denk het niet. Ik zet haar in op vlakken waar ik zelf minder goed in ben. Bovendien hoopt de school bevoegde docenten te krijgen, geen tijdelijke stagiairs."

Naast deze vragen, worden veel andere zaken besproken, zoals de beeldvorming over VMBO-onderwijs. De co-docenten stemmen met de wethouder in dat het perspectief hierover soms wat te beperkt is. Je bent niet zomaar leraar, er komt veel meer bij kijken. Het is juist een uitdaging, en vooral bij het VMBO stellen de leerlingen allerlei uiteenlopende vragen. Volgens de co-docenten maakt dat het werk extra leuk en de taken breed. Een meerwaarde die hieruit blijkt, is dat de co-docenten geïnteresseerd zijn in de hele breedte van de school, en niet specifiek in één vak. Volgens de directrice kunnen de leerlingen die insteek ook heel goed gebruiken.

Terugkoppeling wethouder
Tot slot is het tijd voor een terugkoppeling van de wethouder: "Ik vond het heel leuk om hier te zijn! En ik zie over en weer een meerwaarde. Vooral interessant is de combinatie van (jonge) WO- en HBO-opgeleide docenten. Die vullen elkaar blijkbaar erg goed aan. Helaas staat sommige regelgeving het aannemen van WO-docenten in de weg. Goede voorbeelden als dit moeten daarom zeker naar buiten worden gebracht!"

Lees hier de algemene beschrijving van dit project