Image

Winteractiviteiten Willibrordschool, IJburg

In de kerstvakantie zijn twee projectmedewerkers aan de slag gegaan rondom de Willibrordschool op IJburg. In opdracht van gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost hebben zij een activiteitenprogramma ontwikkeld én uitgevoerd rondom de Willibrordschool.
Met het uitvoeren van leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijdscategorie van 8-15 jaar worden twee doelen beoogd. Enerzijds is er voor de kinderen iets leuks te doen in de kerstvakantie. Anderzijds is er de laatste jaren overlast geweest op en rondom het plein. Met het organiseren van activiteiten wordt deze overlast getracht tegen te gaan op een positieve manier.