Image

Woonbegeleiders NDSM-werf

Zes woonbegeleiders gaan in opdracht van woningcorporatie Rochdale vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) begeleiden die op de NDSM-werf komen wonen. De woonbegeleiders wonen op de NDSM-werf en richten zich op het welkom heten van statushouders en het in goede banen leiden van hun komst.
Het team van woonbgeleiders bestaat uit vier studenten en twee statushouders die op de NDSM-werf wonen.
De woonbegeleiders zullen de 'oren en ogen' van het complex worden. Zij verwelkomen statushouders, zijn aanspreekpunt, controleren en stimuleren de leefbaarheid en organiseren activiteiten die de communityvorming stimuleren. De woonbegeleiders zullen ervoor zorgen dat de statushouders en studenten prettig kunnen samenwonen en dat problemen en vragen over het wonen worden opgepakt. Zo wordt er maximaal ingezet om van het samenwonen van de diverse doelgroepen een succes te maken en wordt vroegtijdig gesignaleerd waar bijsturing nodig is.

De taken van de woonbegeleiders zullen over het algemeen bestaan uit:
  • Welkomstgesprekken met nieuwe statushouders;
  • Aanspreekpunt voor de statushouders op het complex. De woonbegeleiders zijn (offline/online) bereikbaar voor bewoners voor vragen over wonen, woonomgeving, voorzieningen en het netwerk van organisaties;
  • Het organiseren van sociale activiteiten/leefbaarheidsactiviteiten, zoals streetart op het complex maken, sportactiviteiten, gezamenlijk eten, etc.;
  • Vergaderingen: periodiek vergaderen met team en betrokkenen vanuit Rochdale, DUWO en Academie van de Stad.