Image

Woonbegeleiders NDSM-werf

Acht woonbegeleiders begeleiden in opdracht van woningcorporatie Rochdale en stadsdeel Noord vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) die op de NDSM-werf wonen. De woonbegeleiders richten zich op de communityvorming tussen Nederlandse studenten en statushouders op het complex.
In opdracht van Rochdale en stadsdeel Noord zijn er sinds de vestiging van de statushouders woonbegeleiders actief op het NDSM-terrein. De woonbegeleiders zijn studenten en ook drie statushouders, die zelf woonachtig zijn binnen het complex. De woonbegeleiders zijn aanspreekpunt, controleren en stimuleren de leefbaarheid en organiseren activiteiten die de communityvorming stimuleren. Zij richten zich momenteel dus vooral op het sociale beheer van het complex. Door de verschuiving van de behoefte is de wens ontstaan om de opdracht uit te breiden. Met de extra opdracht van stadsdeel Noord gaat het project zich nu ook focussen om de verbinding tussen de statushouders en medebewoners te realiseren. En daarnaast om statushouders met andere organisaties en activiteiten in de buurt te verbinden. Tot slot krijgen de woonbegeleiders een signalerende functie om de ogen en oren van het complex te zijn. Zo wordt er maximaal ingezet om van het samenwonen van de diverse doelgroepen een succes te maken en wordt vroegtijdig gesignaleerd waar bijsturing nodig is.

De taken van de woonbegeleiders bestaan uit:
- Verbinding maken met de buurt;
- Aanspreekpunt voor alle bewoners van het complex. De woonbegeleiders zijn (offline/online) bereikbaar voor bewoners voor vragen over wonen, woonomgeving, voorzieningen en het netwerk van organisaties;
- Signalerende functie in buurt;
- Het organiseren van sociale activiteiten/leefbaarheidsactiviteiten, zoals streetart op het complex maken, sportactiviteiten, gezamenlijk eten, etc.;
- Vergaderingen: periodiek vergaderen met team en betrokkenen vanuit Rochdale, DUWO en Academie van de Stad.