Image

Zesde keer opvoedparty’s groot succes!

Afgelopen week presenteerden studenten van de minor Opvoedingsondersteuning hun onderzoek naar opvoedingsvraagstukken en de uitvoering van opvoedparty’s.
Voor de zesde keer vond afgelopen semester het project Opvoeders in Actie plaats. Hierbij doen studenten onderzoek naar opvoedingsvraagstukken. De resultaten hiervan en de handvatten die ze leren tijdens de minor, zetten ze in bij het organiseren van een opvoedparty voor ouders, zowel vaders als moeders, van verschillende culturele achtergronden.

Vijf groepjes presenteren om de beurt hun onderzoek en de uitvoering van hun opvoedparty. Een student van het eerste groepje neemt het woord: ‘Wij hebben gebruikgemaakt van het balansmodel, waarbij we risicofactoren en beschermende factoren in kaart hebben gebracht. Uiteindelijk hebben we ons gericht op het bieden van sociale steun.’ Dit groepje hield zich bezig met de vraag ‘Wat kan ik doen als mijn baby niet kan of wil slapen?’ De studenten organiseerden een opvoedparty voor zes ouders op een kinderdagverblijf. Ze wisselden ervaring uit over het naar bed brengen van de kinderen. ‘Ze voelden zich gehoord en dat was voor hen al een hele opluchting, ze waren echt enthousiast’, vertelt de student.

De volgende twee groepjes speelden in op de methode Vreedzaam West van de gemeente. Een groepje behandelde de vraag ‘Hoe kun je omgaan met conflicten tussen kinderen?’ De studenten vertellen hoe ze de opvoedparty hebben vormgegeven: ‘We begonnen met een informele kennismaking en gaven een introductie op het thema vriendschap. We wilden ons richten op het positieve.’ De studenten maakten spelkaarten, met bijvoorbeeld stellingen voor een discussie. ‘Wij hadden een begeleidende rol. Heel leuk om te zien dat je iets kleins inbrengt en er iets groots uitkomt. Zo’n party past ook goed bij de nieuwe visie op jeugdzorg. De kracht van de ouders wordt gestimuleerd’, zegt een van de studenten tevreden.

Een ander groepje had als thema grenzen stellen. Ook deze studenten wilden een positieve insteek hanteren en stelden daarom de vraag ‘Hoe leert mijn kind wat wél mag’. Aan de hand van deze vraag organiseerden ze een opvoedparty. Ze deden onder andere een quiz met vragenkaartjes. ‘Het zorgde bij de ouders voor herkenning en openbaring. De moeders hebben al meerdere keren gevraagd wanneer er weer zo’n party is!’ zegt een van de studenten.

De laatste twee groepjes studenten speelden in op het programma Fresh in de Les van Gemeente Amsterdam West door de thema’s gezond eten en bewegen te hanteren. Een van de studenten vertelt dat zij een stoplichtspel met ouders deden: ‘Ze moesten een groen bordje omhoog houden als iets op hen van toepassing was, en een rode als dit niet het geval was. Sommige ouders gaven toe dat ze soms hun kind niet gezond genoeg te eten gaven’, vertelt een van de studenten. ‘Heel knap dat jullie dat allemaal hebben losgekregen van deze ouders, ik krijg het gevoel dat jullie een veilige sfeer gecreëerd hebben’, aldus de opdrachtgever. En tegen alle studenten: ‘Dit project is weer heel goed gegaan dit jaar. Ik vind het vooral positief dat jullie uit zijn gegaan van de kracht van mensen. Dat past bij de huidige samenleving.’

 
Studenten zitten klaar voor de presentaties                                 Een groepje studenten laat de resultaten zien!