Image

Zichtbaarheid beheer en onderhoud

Studenten van de opleiding Communicatiemanagement gaan dit semester onderzoeken hoe de werkzaamheden van de afdeling Beheer en Onderhoud binnen de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) beter zichtbaar kunnen worden. Dit moet ertoe leiden dat het imago van de werkzaamheden verbetert en er meer waardering voor ontstaat.
De afdeling Beheer en Onderhoud beheert de stedelijke infrastructuur, waar objecten als bruggen, hoofdnetten auto en bus, sluizen, tunnels en gemeentelijke parkeervoorzieningen bij horen. DIVV zou graag aandacht geven aan de goede werkzaamheden die de afdeling Beheer & Onderhoud uitvoert bij de vele objecten die het bezit. Dit gaan de studenten onderzoeken. Eerst gaan de studenten door middel van onderzoek naar de context van het probleem en de stakeholders van DIVV een communicatieadvies voor dit probleem ontwikkelen. Vervolgens werken ze de adviezen uit in een communicatieplan en gaan ze (een deel van) hun advies operationaliseren.